BlyBatteriRetur

BlyBatteriRetur AB – Insamling

2009-01-01 infördes en ny batteriförordning gällande producentansvar för blybatterier. Det innebär att varje batteriproducent och importör av batterier får ett riksomfattande ansvar för att samla in och återvinna de blybatterier man säljer på den Svenska marknaden.

BlyBatteriRetur AB är branschens sätt att tillsammans skapa ett riksomfattande och mycket kostnadseffektivt system som lever upp till lagens alla krav och riktlinjer. Midac Nordic AB är anslutna i BlyBatteriRetur AB.

Läs mer på www.blybatteriretur.se

Förbrukade batterier – Sånart Boxholm AB

Midac Nordic AB samarbetar med Sånart Boxholm AB för att uppfylla producentansvaret, d.v.s att förbrukade blybatterier och elektronikavfall transporteras samt omhändertas enligt de lagar och förordningar som gäller, då för minsta möjliga miljöpåverkan. Detta ger Er som kund möjlighet till gratis hämtning av Era förbrukade batterier och laddare för mellanlagring hos Sånart Boxholm. Batterier transporteras sedan till Boliden Bergsöe för destruktion och återvinning. Laddare transporteras till Materialåtervinning AB för destruktion och återvinning.

Sånart Boxholm AB innehar alla tillämpliga intyg vad gäller transport av farligt gods och mellanlagring samt är auktoriserad insamlare och anslutna till BlyBatteriRetur AB.

Boka hämtning direkt på www.sånart.se/beställ-hämtning