Garantivillkor

Vi tar fullt ansvar för våra produkter

Trågmonterade batterier/fritt ventilerade – 60 månaders garanti.
60 månaders materialgaranti varav 24 månaders full garanti.
Vid godkänd reklamation inom 24 månader tillhandahåller Midac Nordic AB kostnadsfritt komponenter p.g.a. konstruktions-, material- eller tillverkningsfel och debiterar inte arbets- och resekostnad.
Vid godkänd reklamation under garantitidens resterande 36 månader tillhandahåller Midac Nordic AB kostnadsfritt komponenter p.g.a. konstruktions-, material- eller tillverkningsfel men debiterar arbets- och resekostnad enligt gällande prislista.

Trågmonterade batterier/ventilreglerade – 36 månaders garanti.
36 månaders garanti varav 12 månaders full garanti med efterföljande 24 månaders prorata garanti.
Vid godkänd reklamation inom 12 månader tillhandahåller Midac Nordic AB kostnadsfritt komponenter p.g.a. konstruktions-, material- eller tillverkningsfel och debiterar inte arbets- och resekostnad.
Under garantitidens resterande 24 månader debiteras materialkostnad enligt prorata garanti samt arbets- och resekostnad enligt gällande prislista.

Prorata garantin innebär att brukaren efter t.ex. 19 månader betalar 19/36 av kostnaderna för material enligt gällande prislista.

Blockbatterier – 12 månaders garanti.
Vid godkänd reklamation inom 12 månader tillhandahåller Midac Nordic AB kostnadsfritt komponenter p.g.a. konstruktions-, material-, eller tillverkningsfel.

Under garantitiden debiteras arbets- och resekostnad enligt gällande prislista.

Laddare – 12 månaders garanti. (SHARP, ACCESS, SMP)
Vid godkänd reklamation inom 12 månader tillhandahåller Midac Nordic AB kostnadsfritt komponenter p.g.a. konstruktions-, material-, eller tillverkningsfel.

Under garantitiden debiteras arbets- och resekostnad enligt gällande prislista.

Laddare – 24 månaders garanti. (TC-FAS, TC-Switch)
Vid godkänd reklamation inom 24 månader tillhandahåller Midac Nordic AB kostnadsfritt komponenter p.g.a. konstruktions-, material-, eller tillverkningsfel.

Under garantitiden debiteras arbets- och resekostnad enligt gällande prislista.

Tillbehör och Reservdelar – 12 månaders garanti.
Vid godkänd reklamation inom 12 månader tillhandahåller Midac Nordic AB kostnadsfritt komponenter p.g.a. konstruktions-, material-, eller tillverkningsfel.

Under garantitiden debiteras arbets- och resekostnad enligt gällande prislista.

Allmänna garantivillkor gällande samtliga produkter.
Garantin gäller vid användning av batteriet under ett skift/dygn med max 80 % urladdning av batterikapaciteten och att batteriet laddas med av Midac Nordic AB godkänd laddare.
Midac Nordic AB: s ansvar avser inte fel som beror på av brukaren tillhandahållet material eller på av
brukaren föreskriven konstruktion, bristfälligt underhåll, felaktig montering eller reparation.
Midac Nordic AB: s ansvar avser endast fel som uppstår under förutsedda arbetsförhållanden, vid rätt
hantering och skötsel enligt medlevererade skötselföreskrifter.
Batteriet ska fyllas på med avjoniserat vatten med föreskriven renhet vilket utförs av brukaren på egen bekostnad. Om batteriet är utrustat med påfyllningssystem ska det fyllas med av Midac Nordic AB rekommenderad påfyllningsutrustning.
Felaktiga komponenter som ersätts ska ställas till Midac Nordic AB: s förfogande vid garantianspråk.
Alla fraktkostnader under garantitiden debiteras brukaren.