Indirekta miljöaspekter

Vårt miljökoncept

Midac Nordic AB HF laddare SHARP och ACCESS förbrukar mindre energi än motsvarande standardladdare av andra fabrikat.

Om du väljer en HF laddare från Midac Nordic AB sparar du upp till 10 % energi, lägre driftskostnad och bättre miljö samt att vi kan energioptimera lösningen efter kundens behov.

Med hjälp av Midac Nordic AB energioptimering så kan kunden få hjälp med att aktivt sänka sin energiförbrukning genom medvetna val av rätt produkt, i rätt antal och med rätt programmering. Vi hjälper Er som kund att sänka Er energikostnad samt uppnå Era miljömål.

Med hjälp av Midac Nordic AB snabbladdning så kan Ni minimera Er stilleståndstid och tomkörning med trucken samt slipper tidsödande batteribyten.

Vi hjälper Er som kund att effektivisera Er körcykel för energieffektivare hantering.

Midac Nordic AB lösningar med litiumbatterier optimerar verkningsgraden och sparar energi.

Väljer Ni en litiumlösning från oss så får Ni ett batteri anpassat till Er truck och Er verksamhet.

Då Midac Nordic AB är miljöcertifierat, säkerställer man som kund att produkter, tjänster etc. produceras och utförs med minsta möjlig miljöpåverkan.

Vår personal har miljöutbildning och är utbildade att ta rätt på farligt avfall efter sig, vilket gagnar miljön och dig som kund.

Med våra till viss del unika produkter så når man upp till 55 % längre livslängd med samma resursutnyttjande.

Visste du att vissa av våra produkter har upp till 50 % högre livslängd än konkurrerande produkter. Många sparade slantar och mindre miljöpåverkan får du på köpet.

Som kund hos Midac Nordic AB hjälper man till att nå målet att återvinna blybatterier till 100 %.

Vi tar fullt ansvar för att ditt gamla batteri borttransporteras och destrueras med minimal miljöpåverkan. Helt gratis dessutom.

Midac Nordic AB samlar in och återvinner elektronikskrot i form av batteriladdare.

Vi tar fullt ansvar för att din gamla uttjänta batteriladdare borttransporteras och destrueras med minimal miljöpåverkan. Helt gratis dessutom.

I vårt miljötänkande så ingår att vi tar reda på det avfall som uppstår hos kund i samband med servicearbete.

Vårt miljötänkande omfattar även service på plats hos dig. Ingen risk att vår personal förorsakar oavsiktlig miljöpåverkan.

Midac Nordic AB har omfattande utbildning i handhavande och skötsel för att förlänga produktens livscykel.

Om du går vår handhavande utbildning så förlänger du produkternas livslängd. Spara pengar och skona miljön.

Vi tvättar batterier med ångtvätt.

Inga kemikalier används och inget spillvatten uppstår som måste destrueras.

Våra transporter sker med ett miljöcertifierat speditionsföretag.

Naturligtvis transporterar vi allt gods med miljöcertifierade speditörer.

Som användare av batteritruckar så minimerar kunden utsläpp som uppstår vid användning av förbränningsdrivna batteritruckar.

Att välja eldrivna truckar skonar miljön.

Vi transporterar oss med tjänstebilar som miljöklassade enligt EURO 5 och EURO 6.

Våra besök hos Er som kund sker på bästa miljövänliga sätt.

Vi bedriver vår verksamhet i lokaler som är klassade efter Miljöbyggnad Silver 3.0 och använder Grön El.
Vi arbetar ständigt på att driva vår verksamhet på bästa miljövänliga sätt.