Energioptimering

Maximera effektiviteten

Utöver rätt batteri- och laddarval kan vi sänka dina energikostnader, hjälpa dig att nå dina miljömål, förebygga olyckor och öka livslängden på din batteripark.

Energioptimering innebär i korthet att vi ser över följande:

• Effektivaste laddkurvan
• Bytesbatterier
• Begränsad energitillgång
• Annat som påverkar din strömförbrukning