Kvalitet & miljö

Miljö & kvalitetspolicy

Midac Nordic AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan 1997. Vi är uppdaterade till ISO 2015.

Ladda ner Midacs ISO9001- Certifikat SV
Ladda ner Midacs ISO9001- Certifikat EN
Ladda ner Midacs ISO14001 – Certifikat SV
Ladda ner Midacs ISO14001 – Certifikat EN

ISO 14001 är en naturlig utveckling för oss, dels eftersom våra produkter innehåller ämnen som måste hanteras varsamt och återvinnas på ett professionellt sätt och dels för att införa ett arbetssätt där man eftersträvar miljövänligare lösningar inom organisationen.

Sedan certifieringen av ISO 9001 har vi fått ett mycket bra verktyg för att kontinuerligt förbättra både den interna och externa kvaliteten på leveranser, administration och arbetsrutiner.

Vår policy

Vi skall arbeta för ständiga Miljö- och kvalitetsförbättringar genom att:

Förebygga
Kontinuerligt underhålla kommunikation internt och externt.

Aktivt verka för att minimera miljöpåverkande utsläpp orsakade av verksamheten.

Sträva
Ständigt förbättra verksamhet och kundrelationer samt minska antalet avvikelser i verksamheten.

Insamling av förbrukade batterier når 100%.

Verka
Ingångna avtal och uppgörelser följs samt genom att leverera rätt kvalitet i rätt tid.

Leva upp till miljökrav ställda från företagets intressenter.

Följa
Interna processer och rutiner så att fel korrigeras och åtgärdas.
Lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.

All verksamhet inom Midac Nordic AB skall bedrivas inom ramen för vårt Miljö- & Kvalitets system.