Underhåll

Låt oss sköta underhållet

Funktionsavtal – inga obehagliga överraskningar

Med Midac Nordic:s funktionsavtal kan du nästan glömma dina batterier och laddare. Du behöver bara sköta laddning, rengöra batteriet och fylla batterivatten, resten sköter vi. För en fast kostnad garanterar vi din batteridrift under avtalstiden.

Oavsett vad som händer med utrustningen så reparerar vi alternativt byter ut felaktiga komponenter.

Avtalstiden bestämmer Du som kund utefter förväntat utnyttjande av utrustningen. Med ett funktionsavtal så drabbas Ditt företag inte av några obehagliga överraskningar. Samma kostnad år ut och år in uppskattas av många kunder, framförallt i budgettider.

Inspektionsavtal – av säkerhetsskäl

Även om Du sköter den dagliga tillsynen och smärre underhåll på ditt batteri och din laddare så kan det vara bra att låta ett proffs kontrollera utrustningen regelbundet, inte minst ur säkerhetssynpunkt.

Det är klart bevisat att batteriunderhåll betalar sig i form av längre livslängd och mindre driftsstörningar. Med Midac Nordic:s inspektionsavtal får du en regelbunden kontroll av hela batterikedjan från handsken till laddaren och batteriet. Våra tekniker kontrollerar att utrustningen inte har några skador, mäter individuell cellspänning samt går igenom laddaren.

Efter en genomförd inspektion får Du ett protokoll som belyser utrustningens status samt eventuella åtgärder som krävs. Ett inspektionsavtal från Midac Nordic innebär en liten kostnad som gör stora besparingar.