Snabbladdning

Spara tid & pengar med snabbladdning

Snabbladdning av truckbatterier kan många gånger vara ett både ekonomiskt och säkrare alternativ till ett extra skiftesbatteri. Med Midac snabbladdning optimeras tillgängligheten för truckens batteri genom att utnyttja lediga tider under arbetsdagen för laddning med en hög och kontrollerad ström, vilket medför att batteriet förblir operativt. Det som krävs är att batteriet utrustas med en BMU (Battery Monitor Unit) som övervakar batteridriften på ett säkert sätt samt att batteriet anpassas med förbindningar passande aktuella laddströmmar. Laddaren utrustas med en särskild snabbladdnings algoritm och dimensioneras mot batteriets kapacitet för snabbladdning. Med Midac snabbladdning krävs endast att batteriet får en 100% full laddning en gång per vecka, detta för att bibehålla batteriets prestanda och livslängd. Med Midac snabbladdningslösning hålls kostnaden ner, då man undviker ett extra batteri samtidigt som säkerheten förhöjs, då batteribyten undviks.

Om man trots snabbladdningslösningen är i behov av bytesbatterier till sina truckar så håller Accessladdarna reda på vilket av bytesbatterierna man ska byta till. Funktionen kallas BBC, ”best battery choice” och säkerställer att man alltid väljer rätt batteri vid bytestillfället. Funktionen BBC har du med dina Access-laddare oberoende av BMU och eventuell snabbladdning, laddarna kommunicerar trådlöst med varandra och visar vilket batteri som står näst på tur för användning.

Vidare så finns det fler fördelar med att välja Access-laddare och utrusta batteriet med BMU, läs mer om BMU här: Access BMU

Fråga din närmaste batteriexpert från Midac Nordic om du vill veta mer!