Gällande råvaruprisindex bly – april 2024

För blybatterier trågmonterade gäller 503 SEK/kWh.

Den höga kostnaden på bly och andra legeringar på världsmarknaden har givit kraftiga prisökningar på blybatterier, även den historiskt svaga kronan påverkar. Vill du veta mer om världspriset på bly och legeringar så kan du vända dig till London Metal Exchange.

London Metal Exchange

Bläddra bland fler