Kontroll på kostnader hos Dagab genom nytt funktionsavtal

DAGAB ARBETAR MED LOGISTIK för dagligvaruhandeln och har ett flertal lager runt om i landet. Terminalen i Jordbro har 300 truckar med totalt cirka 380 batterier och har ett funktionsavtal på sin truckpark där också batterier och laddare ingår. Tidigare sköttes allt batteriunderhåll av Dagab med hjälp av ett flertal batteri- och även truckleverantörer. De många olika aktörerna gjorde det svårt att få verksamheten att fungera vilket även bidrog till en dyr drift. Så såg situationen ut när Dagab beslöt sig för att optimera sin lösning, inte bara när det gällde truckar, utan också när det gällde batterier och laddare samt underhållet och servicen av dessa.

Det här var de krav som låg till grund för Dagabs främsta prioriteringar i att få en bättre kontroll över batterirelaterade kostnader, minskad miljöpåverkan samt enklare och snabbare service. Därför tecknades ingående i truckavtalet ett funktionsavtal med komplett batteriunderhåll under 7 år. Med det här avtalet får Dagab till en fast kostnad per månad en garanterad batteridrift. Oavsett vad som händer med utrustningen så repareras den eller att det alternativt byts ut felaktiga komponenter. Dagab kan ägna sig åt sin verksamhet och det de är bra på utan att behöva tänka på batterier och laddare. De behöver bara köra trucken och sköta laddningen, resten såsom att fylla batterivatten, rengöra batteriet, reparationer samt övrigt underhåll sköts av Midac.

Miljöaspekten var också en viktig bit för Dagab och lösningen som valdes har inneburit att en energioptimering av batteriladdningen har gjorts. I princip alla laddare har bytts ut till modeller med lägre energiförbrukning och som därmed är miljövänligare samt att det görs kontinuerliga uppföljningar av energiförbrukningen.

Det här upplägget innebär även att det blivit lättare för Dagab att hålla koll på sina kostnader, då allt gällande batterier och kringutrustning ingår i avtalet.

RESULTAT
• Full kontroll över batterirelaterade kostnader.
• Sänkt miljöpåverkan i form av minskad energiförbrukning.
• Snabb och enkel service.

Bläddra bland fler