Problem med att få plats med Era bytesbatterier? Se BEXS filmen

Genom att använda sig av Midacs bytessystem för truckbatterier kan man sänka sina kostnader och öka sin effektivitet, tiden för batteribytena minskar. Med Midacs batteribytessystem kan batterierna utnyttjas effektivare genom att köra tills batteriet är helt urladdat och först då byts batteriet till ett nytt fulladdat batteri. Härigenom får man ett färre antal laddningar per batteri. Utan att öka truckparken kan man öka antalet driftstimmar per truck. Olycksrisken för både personal och batteri minskas genom en säker hantering av batterierna.Ytterligare en fördel med att använda Midacs bytessystem är att behovet av golvyta minskar genom att extra batterier ställs upp i ett stallage.

Fördelar
• Minskade kostnader
• Snabba byten – Ökad utnyttjandegrad av truckparken
• Säker hantering – minskad olycksrisk
• Minskat utrymmesbehov
• Kundanpassat
• CE-märkt
• Svensktillverkat• Snabb tillgänglighet på service och reservdelarSamtliga växlare och stallage är CE-märkta och alla är tillverkade enligt AFS 2001:1 ISO9001:2000 och ISO14001:2004Kontakta oss gärna så hjälper vi till att ta fram rätt växlarvagn eller stallage åt Er.

SE FILMEN!

Bläddra bland fler