Volvo Parts effektiviserar logistiken

VOLVO PARTS LOGISTICS ESKILSTUNA har ett lager för alla Volvos maskiner på entreprenadsidan. Företaget har ca 200 anställda på lagret i Eskilstuna och nyttjar totalt ca 80 truckar med totalt ca 125 batterier. Truckarna används till inlastning av inkommande gods samt expediering av beställningar via plocklista samt utlastning på bil.

När företaget kontaktade Midac var man inne i en expansionsfas och hade svårt att hinna med alla leveranser och beställningar. Nyttjandegraden på truckarna var dessutom låg då det befintliga batteribytessystemet var tidskrävande och kostsamt. Truckparken behövde byggas ut samtidigt som platsbristen var stor och man ville hitta en lösning för att frigöra lageryta utan att behöva bygga ut.

Kunden hade på annat håll uppmärksammat en lösning som de tyckte kunde passa deras behov och kontaktade Midac för en skräddarsydd lösning. Efter en analys av kundens behov och önskemål levererades ett semiautomatiskt batteribytessystem. En lösning som inneburit att lageryta har kunnat friställas genom att samla alla batterier på samma ställe och genom att minska antalet laddare och laddplatser. Kunden har nu ett betydligt större lager samt full tillgänglighet till fulladdade batterier så snart de behöver bytas. Inga mer väntetider eller outnyttjad truckkapacitet!

RESULTAT
• Större lageryta.
• Minskat antal batteriladdare.
• Snabbare batteribyten.
• Bättre nyttjande av truckkapaciteten.
• Billigare drift.

Bläddra bland fler